Christian Svarres Congofærd

Maleri af min farfar,Jens Christian Mikkelsen Svarre, kaldet Christian Svarre.

Mysteriet om Christian Svarre


Min far, Marius Mads Poulsen Mikkelsen Svarre blev født d. 23/1 1902 på Jegindø Andelsmejeri. Jegindø ligger lidt nord for Venø.
Han var tvilling, men hans bror, Mikael Ingvard Mikkelsen Svarre, døde ved fødslen, selv om han var den største.  Mads var så lille ved fødslen, at han straks blev hjemmedøbt. Den 28. marts 1902 blev han fremstillet i kirken.
Hans mor hed Mariane Poulsen. Hun blev født 15/9 1871 i Humlum - et lille fiskeleje på fastlandet vest for Venø. Hendes far drev fiskeri med en sjægt i Limfjorden.
Hans far hed Jens Christian Mikkelsen. Han blev født 6/4 1874 på en gård i Debel på Fur. Mariane og Jens Christian blev gift i Humlum d. 28/3 1899.
I 1902 tog Christian sin fars mellemnavn som sit efternavn. Han hed nu Jens Christian Mikkelsen Svarre og blev kaldt Christian Svarre.
„Svarre" er navnet på en dalsænkning, der gik fra kysten og ind til Debel. Se billedet til højre.
Vi ved ikke, hvornår de nygifte flyttede til Jegindø, men vi ved, at Christian Svarre blev ansat som mejeribestyrer på Jegindø Andelsmejeri 1/2 1900 til en årlig løn på 625 kr. + diverse tillæg.
Bertha Camilla Mikkelsen blev født 24/12 1899 i Humlum, mens de øvrige børn blev født på Jegindø.
Martha Marie Mikkelsen blev født 16/2 1901, men døde allerede 3/4 1902.
Marius Mads
Poulsen Mikkelsen Svarre blev født d. 23/1 1902.
Mikael Ingvard Mikkelsen Svarre blev født d. 23/1 1902 og døde ved fødslen.
Efter at have mister to ganske små børn inden for 3 måneder flyttede familien i 1903 til Venø. Her blev Christian ansat som mejerist på Sønderskov - den største gård på sydspidsen af øen  Da der ikke var fast forbindelse til fastlandet, måtte al mælken derfor forarbejdes på øen.
Da familien kom til Venø lejede de sig ind i et rødt længehus nær ved fiskelejet. Huset havde gavlen mod vest ud mod fjorden.
Den unge mejerist havde lang vej at gå for at komme på arbejde på Sønderskov. Muligvis har han haft en hest.
Sønderskov var en gammel stråtækt gård. Den blev bygget i 1802 af munkesten. Det lille mejeri lå i stuehusets kampestenskælder. Her blev øens mælk behandlet. Trækkraften til centrifugen
kom fra en hestegang i gården, og den nødvendige damp blev leveret af en lille dampkedel.
Sønderskov fik nye længer i 1923, men på grund af leg med tændstikker nedbrændte gården totalt i en oktoberstorm i 1931.

Christian var åbentbar en foretagsom mand, for han gik i gang med at bygge et hvidkalket hus. Det lå bag ved det hus, hvor telefoncentralen havde til huse i mange år.
Så snart huset var færdigt, skulle familien flytte hertil, men det kom til at gå helt anderledes, for Mariane fik tuberkulose og døde som 32-årig d. 23/10 1903.
Hun blev begravet på Venø lige inden for lågen til venstre. Graven er nu sløjfet, men stenen står på kirkegårdens lapidarium mod øst.
Ægteskabet varede ikke engang 5 år, og Christian havde på disse år mistet kone og 2 børn og sad tilbage med 1 barn på 10 måneder og et på 4 år. 
Det var svært for Christian at skulle passe både sit arbejde som mejerist og sine 2 børn
Det blev derfor en stor lettelse for ham, da Andrea og David Madsen tilbød at tage Mads i pleje.
Der gik kun kort tid, før Christian forelskede sig i præstegårdens hushjælp, Marie Jørgensen, der var født i Jelling 8/7 1863. De blev gift d. 10/2 1905. Han var 30 og hun 41 år.
Christian rejste nu fra øen sammen med Marie og lille Bertha. De flyttede til Hillerød, hvor Christian købte Missionshotellet. Hvor de fik midlerne fra til at flytte til Hillerød og etablere sig her, forlyder der intet om.
 D. 1/10 1908 flyttede familien til Kolding, hvor de overtog byens Missionshotel.
Christian døde i Kolding d. 19/5 1915 - kun 41 år gammel. Da var Marie 51 og Birtha 16 år. Christian ligger begravet i Kolding. Marie fortsatte driften i endnu 3 år, hvorefter hun solgte hotellet i 1918.
Bertha traf sin mand, købmand Jens Peter Larsen, på missionshotellet, hvor han kom og spiste sin mad. De blev gift i 1921. De bosatte sig i Nykøbing F., og sammen fik de 3 sønner og en datter, Gunnar, Arne, Lars og Lisbeth. Bertha døde d. 2/7 1989 og blev begravet i Nykøbing F.

Det store mysterium
Som tidligere beskrevet kom Christian Svarre som 29-årig med sin familie til Venø i 1903, hvor han fik arbejde som mejerist på Sønderskov. De boede til leje nær stranden midt på øen, men inden længe begyndte de at bygge deres eget hus. De nåede vist ikke at flytte ind i det, for efter Marianes død i 1903 giftede han sig med den 10 år ældre Marie og rejste sammen med hende og datteren til Hillerød i 1905.
Her købte han missionshotellet, som de havde i 3 år, hvorefter de flyttede til Kolding, hvor de overtog et andet Missionshotel, som de lod udvide med en ekstra etage.
Hvor har han haft pengene fra til disse investeringer? Det har ikke været muligt at tjene så meget som mejerist på Jegindø og Venø i de få år, han var der. Mon han havde arvet?
I 1909 udkom bogen: Christian Svarres Congofærd på 306 sider af Jürgen Jürgensen, der var officer i Den belgiske Congohær fra 1898-1906. I bogen omtales mange personer, som virkelig har eksisteret og er nærmere beskrevet i: Skandinaver i Congo af H. Jenssen-Tusch, men det er Christian Svarre ikke.
Har Christian Svarre tjent sine penge som soldat / officer i Congo, da han var 20-24 år, og før han blev gift i 1899.
Teoretisk kunne han have været sammen med forfatteren, Jürgen Jürgensen i dennes første år i Congo og fortalt sit eventyr til ham. Christian tog først officielt navnet Svarre i 1902, men han kunne sagtens have gået under navnet Svarre i Congo.
Skyldes Christians alt for tidlige død svækkelser efter tropesygdomme? Er Christians smykke en urkæde eller noget, der stammer fra Afrika? Hvad med de to ringe - en på hver hånd? Fotografiet er sikkert fra før, han blev gift. Det er fremstillet hos fotograf F. Hansen, Vesterbrogade 43, København.

Har Christian Svarre været i Congo? Eller er han en opdigtet person i romanen? Hvem løser dette mysterium?